Tisk

Merchandising

Merchandising představuje komplex činností, které musí výrobce a prodejce udělat, aby uspěl na trhu tím, že dokáže správně odprezentovat výrobky a nabídnout je dnešnímu zákazníkovi.

Merchandisingové činnosti jsou vykonávány v prostorách prodejen s cílem zlepšit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů.

TICKET ART